top of page

Professional Group

Public·10 members
Egor Koshelev
Egor Koshelev

Bakı Zooloji Parkının tamaşası - Qırmızı kitab heyvanları, akvaterrarium və restoranlar. Giriş qiymətləri və COVID-19 pasportu tələbiZooloji park qiymetleri nəyə görə fərqlənir?
Zooloji parklar insanlara təbiətin və heyvanların gözəlliyini yaxından tanımaq imkanı verir. Bu parklarda müxtəlif ölkələrdən gətirilmiş, nadir və ya nöqteyi nazarından maraqlı heyvan növləri var. Zooloji parklar habeli canlıların türkümlülüyünü qorumaq, onların davranışını araşdırmaq və insanlara tibbi və ekoloji bilik vermək kimi vacib missiyalar da yerinə yetirirlər. Lakin bütün bunlar bir qiymət tələb edir. Zooloji parklara giriş üçün ödənilməli olan pulun bir hissәsi heyvanların yem, sağlamlıq vә ictimai xidmәtlәrinә xәrclәnir, digәr hissәsi isә zooloji parkın işçilәrinin maaşlarına, yeni heyvanların alınmasına vә zooloji parkın genişlәndirilmәsinә sәrf olunur.


Zooloji parkların faydaları
Zooloji parklar insanlar üçün bir çox fayda tәmin edirlәr. Bunların bәzilәri aşağıda qeyd olunub:
zooloji park qiymetleriTәhsil, tәdqiqat vә qoruma
İqtisadi və sosial təsir
Zooloji parklar şəhərlərin və ölkələrin iqtisadi inkişafına da töhfə verirlər. Bu parklar turistləri cəlb etməklə, yerli və xarici sərmayəni artırmaqla, iş yaratmaqla və vergi ödəməklə iqtisadi fayda yaradırlar. Zooloji parklar həmçinin sosial təsir də göstərir. Bu parklar insanların bir-birilә vә heyvanlarla әlaqә qurmağa, mәdәniyyәt vә tarixi öyrәnmәyә, fәrqli tәcrübәlәr yaşamağa imkan verir. Zooloji parklar insanların ictimai mәsuliyyәt duyğusunu da artırır. Bu parklar insanlara heyvanların qorunmasının niyә nә qәdәr vacib olduğunu vә nәlәr edilmesi lazım olduğunu öyrәdir.


Əylәncә vә sağlamlıq
Zooloji parklar insanlara Əylenceli vә sağlam bir faliyyet tәklif edirlәr. Bu parklarda insanlar heyvanları seyr edib, onlarla oynaya bilirlәr. Bu, insanların ruhi vaziyyetini yaxşılaşdırır, stressini azaldır vә xoşbextlik hissi verir. Zooloji parklarda gеzinti еtmеk isе insanların fiziki sağlamlığını artırır. Bu parklarda gеzinti еtmеk üçün çoxlu mеsafе qat etmәk lazımdır. Bu isә insanların qan dövranını yaxşılaşdırır, kalori yandırır vә ümumi olaraq bеdеnin işlәmәsinи tƏkmillƏşdirir.


Zooloji parkların növləri
Zooloji parklar müxtelif növlü olur. Hər bir zooloji parkın xüsusiyyətləri, üstünlükləri və çatışmazlıqları var. Zooloji parkların Ən mƏşhur növlƏri aşağıda göstƏrilir:


Standart zooloji parklar
Safari parklar
Bunlar zooloji parkların daha modern vƏ Ətraflı növlüdür. Bu parklarda heyvanlar doğal mühitlərində saxlanılır vƏ insanlar onları xüsusi avtomobillərlə gәzinti edərək görür. Bu parklarda heyvanlar daha az mәhdudlaşdırılır vƏ daha az stress keçirir. Safari parkların üstünlüyü odur ki, bu parklarda heyvanları daha doğal vƏ canlı görürük. Çatışmazlığı isƏ odur ki, bu parklarda heyvanları yaxından görmәk çətin ola bilәr. Hәmçinin, bu parklarda heyvanların saxlanılması vƏ qorunması daha çox xәrc tәlәb edir.


Yol kәnarı vƏ sıxışdırılmış zooloji parklar
Bunlar zooloji parkların Ən pis növlüdür. Bu parklarda heyvanlar dar vƏ pis şartlarda saxlanılır. Bu parklarda heyvanların sağlamlığına, təhlükəsizliyinә vƏ rifahına diqqәt edilmir. Yol kәnarı vƏ sıxışdırılmış zooloji parkların üstünlüyü yoxdur. Çatışmazlığı isƏ odur ki, bu parklarda heyvanlar əziyyәt çəkir, xәstәliklәrə tutulur vƏ insanlarla münaqişәyә düşür. Bu parklara girmәmәk vƏ onları boykot etmәk lazımdır.


Zooloji parklara giriş qiymәtlәri
Zooloji parklara giriş üçün ödənilmәli olan qiymәtlәr müxtelif amillәrә görә fәrqlәnir. Bu amillәrdәn baziari aşağıda sadalana bilir:


 • Zooloji parkın ölkәsi vƏ şehri • Zooloji parkın böyüklüyü vƏ heyvan sayı • Zooloji parkın xidmәt keyfiyyeti vƏ imkanları • Zooloji parkın populyarlığı vƏ reytinqi • Zooloji parka giriş üçün istifadе edilеn vasitə (avtomobil, avtobus, metro, velosiped v.s.) • Zooloji parka giriş üçün seçilmiş gün vƏ saat (iş günü, istirahet günü, bayram günü, sabaq, axşam v.s.) • Zooloji parka giriş üçün alınan biletin növü (tam, endirimli, abunementli, qruplu, VIP v.s.)Bakı Zooloji Parkının giriş qiymətləri
Bakı Zooloji Parkı Azərbaycanın ən böyük və ən məşhur zooloji parkıdır. Bu park 1928-ci ildə yaradılıb və 2021-ci ildə tamamilə yenidən qurulub. Bu parkda 125 heyvan növü var, onlardan 62-si akvaterrariumdadır. Bu parkda Qırmızı kitaba düşən heyvan növləri də var. Bakı Zooloji Parkına giriş qiymətləri aşağıdakı cədvəldə göstərilir:


Bakı Zooloji Parkına giriş qiymətləri nə qədərdir?


Bakı Zooloji Parkının yenidənqurmadan sonra açılışı


Bakı Zooloji Parkında qapalı məkanlara girişdə COVID-19 pasportu


Bakı Zooloji Parkının icraçı direktoru Nəzakət İsayeva


Bakı Zooloji Parkında akvaterrariuma və restoranlara giriş qiymətləri


Bakı Zooloji Parkının ərazisi iki dəfə böyüdülüb


Bakı Zooloji Parkında 125 heyvan növü var


Bakı Zooloji Parkında Qırmızı kitaba düşən heyvan növləri


Bakı Zooloji Parkında nəsli kəsilməkdə olan heyvanların çoxaldılması


Bakı Zooloji Parkının IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva


Bakı Zooloji Parkına giriş qiymətləri - MÜƏYYƏNLƏŞDİ


Bakı Zooloji Parkına giriş qiymətləri - FED.az


Bakı Zooloji Parkına giriş qiymətləri - Qafqazinfo.az


Bakı Zooloji Parkına giriş qiymətləri - Qaynarinfo.az


Bakı Zooloji Parkına giriş qiymətləri - Baku.wc


Bakı Zooloji Parkına giriş qiymətləri - pulsuz, güzəştli və tam


Bakı Zooloji Parkına giriş qiymətləri - 3 yaşa qədər uşaqlar üçün pulsuz


Bakı Zooloji Parkına giriş qiymətləri - şagird və tələbələr üçün güzəştli


Bakı Zooloji Parkına giriş qiymətləri - şagird və tələbəlere endirim kartları verilir


Bakı Zooloji Parkına giriş qiymetleri - şehid ailëleri, qaziler, Vëtën müharibesi ëlillëri üçün pulsuz


Bakı Zooloji Parkına giriş qiymetleri - kassa hër gün sëhër saat 10:00-dan axsham saat 17:30-a kimi açiq olacaq


Bakı Zooloji Parkına giriş qiymetleri - online bilet almaq mümkündür


Bakı Zooloji Parkına giriş qiymetleri - grup ziyarëti üçün xüsusi endirimlër mövcuddur


Bakı Zooloji Parkına giriş qiymetleri - hër ayın birinci günü uchaqlar üçün pulsuzdur


Bakı Zooloji Parkına giriş qiymetleri - hër ayın son günü böyükler üçün yarimqiymëtdir


Bakı Zooloji Parkında heyvanlarla sëmimi söhbët etmëk mümkündür


Bakı Zooloji Parkında heyvanlarla foto çekilmek mümkündür


Bakı Zooloji Parkında heyvanlarla yemek yemek mümkündür


Bakı Zooloji Parkında heyvanlarla oyun oynamak mümkündür


Bakı Zooloji Parkında heyvanlarla dost olmaq mümkündür


Bakı Zooloji Parkında heyvanların adları, yaşları vë xüsusiyyëtlëri haqqında mëlumat ala bilërsiniz


Bakı Zooloji Parkında heyvanların tarihi, coğrafiyyası vë kültürü haqqında mëlumat ala bilërsiniz


Bakı Zooloji Parkında


Ziyarətçi növü


Giriş qiyməti (AZN)


Böyük şəxslər


6


Uşaqlar


3


Şəhid ailəlәri


Pulsuz


Qazillәr, I, II, III qrup Vәtәn müharibәsi әlillәri, şagird vә tәlәbәlәr


Güzәştli


3 yaşa qәdәr uşaqlar


Pulsuz


Dünyanın digәr zooloji parklarının giriş qiymәtlәri
Dünyada bir çox mәşhur vә maraqlı zooloji parklar var. Bu parklar fәrqli ölkәlәrdә yerlәşir vә fәrqli xüsusiyyәtlәrә malikdir. Dünyanın digәr zooloji parklarının giriş qiymәtlәri isә müxtelif amillәrƏ görƏ dƏyişir. Bu amillƏrdƏn baziari zooloji parkın ölkƏsi, böyüklüyü, populyarlığı, xidmƏt keyfiyyƏti vƏ imkanlarıdır. Dünyanın bazi mƏşhur zooloji parklarının giriş qiymƏtlƏri aşağıdakı cƏdvƏldƏ göstƏrilir:Zooloji parkın adı vƏ ölkƏsi


Giriş qiymƏti (USD)


San Diego Zooloji Parkı (ABŞ)


62 (böyük), 52 (uşaq)


Singapur Zooloji Parkı (Singapur)


28 (böyük), 19 (uşaq)


Berlin Zooloji Parkı (Almaniya)


18 (böyük), 10 (uşaq)


Toronto Zooloji Parkı (Kanada)


29 (böyük), 19 (uşaq)


Tokio Ueno Zooloji Parkı (Yaponiya)


6 (böyük), pulsuz (uşaq)


Zooloji parklara giriş üçün faydalı məsləhətlər
Zooloji parklara giriş üçün ödənilməli olan qiymətlərə görə, bu parklardan maksimum fayda almaq üçün bəzi məsləhətlərə əməl etmək lazımdır. Bu məsləhətlər zooloji parka girişinizi daha rahat, maraqlı və səmimi edə bilәr. Zooloji parklara giriş üçün faydalı mәslәhәtlәrdәn baziari aşağıda verilir:


Vaxtınızı planlaşdırın
Zooloji parklara giriş üçün seçdiyiniz gün vә saat çox önәmlidir. Bu, zooloji parkın doluluğunu, heyvanların aktivliyini vә giriş qiymәtini tәsir edir. Əgәr zooloji parka iş günü vә sabaq saatlarında getsәniz, daha az insanla qarşılaşacaqsınız vә daha rahat gәzinti edәcәksiniz. Hәmçinin, bazi zooloji parklar iş günü endirim tәklif edirlәr. Əgәr zooloji parka istirahet günü vә axşam saatlarında getsәniz, daha çox insanla qarşılaşacaqsınız vә daha çox növbә gözlәyәcәksiniz. Lakin, bazi heyvanlar axşam saatlarında daha aktiv olurlar vә onları daha yaxşı görürük.


Geyiminizә vƏ ictimai nәqliyyatınıza diqqƐt edin
Zooloji parklara giriş üçün seçdiyiniz geyim vƏ nƏqliyyat vasitƏsi dƏ çox önƏmlidir. Bu, zooloji parkda necƏ hiss edƏcƏyinizi vƏ necƏ hәrƏkƏt edƏcƐyinizi tƐsir edir. ƐgƐr zooloji parka rahat vƐ idman geyimi ilƐ getsƐniz, daha az yorulacaqsınız vƐ daha çox mƐsafƐ qat edƐcƐksiniz. HƐmçinin, zooloji parka ayıq renkli vƐ yüngül geyim ilƐ getsƐniz, daha az isti tutacaqsınız vƐ heyvanlarla daha yaxşı ƐlaqƐ qura bilǝcǝksiniz. ǝgǝr zooloji parka ictimai nǝqliyyat vasitǝsi ilǝ getsǝniz, daha az xǝrc edǝcǝksiniz vǝ trafik problemi ilǝ qarşılaşmayacaqsınız. Hǝmçinin, zooloji parka metro ilǝ getsǝniz, daha sürǝtli vǝ rahat çatmaq olar.


Heyvanlarla münasibetinizdE ehtiyatlI olun
maq üçün vacibdir. Zooloji parklarda heyvanları seyr edərkən, aşağıdakı qaydalara riayət edin:


 • Heyvanlara yaxınlaşmayın, onlara toxunmayın və onları qorxutmayın. • Heyvanlara zooloji parkın icazə verdiyi yemlərdən başqa bir şey verməyin. • Heyvanların kafeslərinə, akvaryumlarına və ya havuzlarına girməyin və ya bir şey atmayın. • Heyvanlara səs çıxarmayın, onlarla danışmayın və ya onları təhqir etməyin. • Heyvanların şəkillərini çəkərkən flaş işlətməyin və onların rahatını pozmayın.Bu qaydalara əməl etməklә, zooloji parkda daha xoşbәxt vә mәmnun olacaqsınız. Hәmçinin, heyvanların da sizdәn razı qalacaqlarını unutmayın.


Nәticә
Zooloji parklar insanlar üçün çox faydalı vә Əylenceli yerlәrdir. Bu parklar insanlara heyvanlar haqqında bilik vermәklә, onların türkümlülüyünü qorumaqla, iqtisadi vә sosial inkişafı tәmin etmәklә vә sağlamlığımızı yaxşılaşdırmaqla xidmәt edirlәr. Zooloji parklara giriş üçün ödәnilmәli olan qiymәtlәr isә müxtelif amillәrә görә fәrqlәnir. Bu qiymәtlәri ödәmәk üçün isә bazi mәslәhәtlәr var. Bu mәslәhәtlәr zooloji parka girişinizi daha rahat, maraqlı vƏ sƏmimi edƏ bilir. Zooloji parklara giriş üçün son söz isƏ heyvanlarla münasibetinizdƏ ehtiyatlI olmaqdIr. Bu, hem sizin hem de heyvanların sağlamlığını ve rifahını qorumaq üçün vacibdir.


Suallar vƏ cavablar
Zooloji parklar haqqında daha çox mƏlumat almaq istƏyirsinizsƏ, aşağıdakı suallara baxa bilƏrsiniz:


 • Zooloji park nƏ demƏkdir?Zooloji park, müxtelif heyvan növlƏrinin saxlanıldığı vƏ insanlar tƏrƏfindƏn seyr edilƏ bilƏn bir yerdir. • Zooloji parkların tarixi nƏcƏdir?Zooloji parkların tarixi Ən azı 4000 il ƏvvƏlki Mısır vƏ Babil imperiyalarına qƏdƏr gedir. Bu imperiyalarda hökmranlar özlÜkleri üçün nadir vƏ dEYErli heyvanlar toplayırdılar. Zooloji parkların modern mAnAsI isE 18-ci Əsrin sonunda Avropada yaranmışdır. Bu zaman zooloji parklar daha çox tEhsil, tEdqiqat vE qoruma mEqsEdi ilE yaradılırdı. • Zooloji parklarında hansı heyvan növləri var?Zooloji parklarında dünyanın müxtelif bölgələrindən gətirilmiş, fərqli xüsusiyyətlərə malik olan, nadir və ya nöqteyi nazarından maraqlı heyvan növləri var. Bu heyvan növləri arasında məsələn, aslan, fil, zürafə, panda, pinqvin, timsah, maymun, qurd, delfin, kirpi və s. sayıla bilər. • Zooloji parklara necə giriş ala bilərəm?Zooloji parklara giriş ala bilmək üçün əvvəlcə zooloji parkın yerini, iş saatlarını və giriş qiymətlərini öyrənməlisiniz. Sonra zooloji parka giriş üçün uyğun bir gün və saat seçməlisiniz. Zooloji parka çatmaq üçün isə ictimai nəqliyyat vasitələrindən istifadə edƏ bilƏrsiniz. Zooloji parka çatanda isƏ giriş biletinizi alıb, zooloji parkın xәritәsinә baxaraq gәzinti planınızı hazırlayın.Zooloji parklarda hansı xidmәtlәrdәn istifadә edә bilәrәm?Zooloji parklarda bir çox xidmәtlәrdәn istifadә edә bilәrsiniz. Bu xidmәtlәrdәn baziari aşağıda qeyd olunub:


 • Heyvanlarla foto çekilmek • Heyvanlara yem vermек • Heyvanlarla oynamaq vƏ onlarla ƏlaqƐ qurmaq • Heyvanların tƐlim vƏ şou proqramlarını seyr etmек • Heyvanların doğuşunu vƏ böyümƐsini izlƐmек • Zooloji parkın muzeyinƐ, kitabxanasına vƏ kafesinƐ girmек • Zooloji parkın suvenir dükanından hƐdiyyƐ almaqBu mƐqalƐdƐ zooloji park qiymƐtlƐri haqqında Ətraflı mƐlumat vermǝyǝ çalışdım. Umid edirǝm ki, bu mǝqalǝ sizin üçün faydalı olub. Zooloji parklara maraq göstǝrirsinizsǝ, bu parklardan birinǝ gedib, heyvanlarla tanış olmağınızı tövsiyǝ edirǝm. Zooloji parklarda xoş vaxt keçirmǝk üçün isǝ yuxarıda verdiyim mǝslǝhǝtlǝrǝ ǝmǝl edin. Hörmetlǝ.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page