top of page

Professional Group

Public·10 members
Egor Koshelev
Egor Koshelev

Bakı Zooloji Parkının tamaşası - Qırmızı kitab heyvanları, akvaterrarium və restoranlar. Giriş qiymətləri və COVID-19 pasportu tələbiZooloji park qiymetleri nəyə görə fərqlənir?
Zooloji parklar insanlara təbiətin və heyvanların gözəlliyini yaxından tanımaq imkanı verir. Bu parklarda müxtəlif ölkələrdən gətirilmiş, nadir və ya nöqteyi nazarından maraqlı heyvan növləri var. Zooloji parklar habeli canlıların türkümlülüyünü qorumaq, onların davranışını araşdırmaq və insanlara tibbi və ekoloji bilik vermək kimi vacib missiyalar da yerinə yetirirlər. Lakin bütün bunlar bir qiymət tələb edir. Zooloji parklara giriş üçün ödənilməli olan pulun bir hissәsi heyvanların yem, sağlamlıq vә ictimai xidmәtlәrinә xәrclәnir, digәr hissәsi isә zooloji parkın işçilәrinin maaşlarına, yeni heyvanların alınmasına vә zooloji parkın genişlәndirilmәsinә sәrf olunur.


Zooloji parkların faydaları
Zooloji parklar insanlar üçün bir çox fayda tәmin edirlәr. Bunların bәzilәri aşağıda qeyd olunub:
zooloji park qiymetleriTәhsil, tәdqiqat vә qoruma
İqtisadi və sosial təsir
Zooloji parklar şəhərlərin və ölkələrin iqtisadi inkişafına da töhfə verirlər. Bu parklar turistləri cəlb etməklə, yerli və xarici sərmayəni artırmaqla, iş yaratmaqla və vergi ödəməklə iqtisadi fayda yaradırlar. Zooloji parklar həmçinin sosial təsir də göstərir. Bu parklar insanların bir-birilә vә heyvanlarla әlaqә qurmağa, mәdәniyyәt vә tarixi öyrәnmәyә, fәrqli tәcrübәlәr yaşamağa imkan verir. Zooloji parklar insanların ictimai mәsuliyyәt duyğusunu da artırır. Bu parklar insanlara heyvanların qorunmasının niyә nә qәdәr vacib olduğunu vә nәlәr edilmesi lazım olduğunu öyrәdir.


Əylәncә vә sağlamlıq
Zooloji parklar insanlara Əylenceli vә sağlam bir faliyyet tәklif edirlәr. Bu parklarda insanlar heyvanları seyr edib, onlarla oynaya bilirlәr. Bu, insanların ruhi vaziyyetini yaxşılaşdırır, stressini azaldır vә xoşbextlik hissi verir. Zooloji parklarda gеzinti еtmеk isе insanların fiziki sağlamlığını artırır. Bu parklarda gеzinti еtmеk üçün çoxlu mеsafе qat etmәk lazımdır. Bu isә insanların qan dövranını yaxşılaşdırır, kalori yandırır vә ümumi olaraq bеdеnin işlәmәsinи tƏkmillƏşdirir.


Zooloji parkların növləri
Zooloji parklar müxtelif növlü olur. Hər bir zooloji parkın xüsusiyyətləri, üstünlükləri və çatışmazlıqları var. Zooloji parkların Ən mƏşhur növlƏri aşağıda göstƏrilir:


Standart zooloji parklar
Safari parklar
Bunlar zooloji parkların daha modern vƏ Ətraflı növlüdür. Bu parklarda heyvanlar doğal mühitlərində saxlanılır vƏ insanlar onları xüsusi avtomobillərlə gәzinti edərək görür. Bu parklarda heyvanlar daha az mәhdudlaşdırılır vƏ daha az stress keçirir. Safari parkların üstünlüyü odur ki, bu parklarda heyvanları daha doğal vƏ canlı görürük. Çatışmazlığı isƏ odur ki, bu parklarda heyvanları yaxından görmәk çətin ola bilәr. Hәmçinin, bu parklarda heyvanların saxlanılması vƏ qorunması daha çox xәrc tәlәb edir.


Yol kәnarı vƏ sıxışdırılmış zooloji parklar
Bunlar zooloji parkların Ən pis növlüdür. Bu parklarda heyvanlar dar vƏ pis şartlarda saxlanılır. Bu parklarda heyvanların sağlamlığına, təhlükəsizliyinә vƏ rifahına diqqәt edilmir. Yol kәnarı vƏ sıxışdırılmış zooloji parkların üstünlüyü yoxdur. Çatışmazlığı isƏ odur ki, bu parklarda heyvanlar əziyyәt çəkir, xәstәliklәrə tutulur vƏ insanlarla münaqişәyә düşür. Bu parklara girmәmәk vƏ onları boykot etmәk lazımdır.


Zooloji parklara giriş qiymәtlәri
Zooloji parklara giriş üçün ödənilmәli olan qiymәtlәr müxtelif amillәrә görә fәrqlәnir. Bu amillәrdәn baziari aşağıda sadalana bilir:


  • Zooloji parkın ölkәsi vƏ şehri  • Zooloji parkın böyüklüyü vƏ heyvan sayı  • Zooloji parkın xidmәt keyfiyyeti vƏ imkanları  • Zooloji parkın populyarlığı vƏ reytinqi  • Zooloji parka giriş üçün istifadе edilеn vasitə (avtomobil, avtobus, metro, velosiped v.s.)  • Zooloji parka giriş üçün seçilmiş gün vƏ saat (iş günü, istirahet günü, bayram günü, sabaq, axşam v.s.)  • Zooloji parka giriş üçün alınan biletin növü (tam, endirimli, abunementli, qruplu, VIP v.s.)Bakı Zooloji Parkının giriş qiymətləri
Bakı Zooloji Parkı Azərbaycanın ən böyük və ən məşhur zooloji parkıdır. Bu park 1928-ci ildə yaradılıb və 2021-ci ildə tamamilə yenidən qurulub. Bu parkda 125 heyvan növü var, onlardan 62-si akvaterrariumdadır. Bu parkda Qırmızı kitaba düşən heyvan növləri də var. Bakı Zooloji Parkına giriş qiymətləri aşağıdakı cədvəldə göstərilir:


Bakı Zooloji Parkına giriş qiymətləri nə qədərdir?


Bakı Zooloji Parkının yenidənqurmadan sonra açılışı


Bakı Zooloji Parkında qapalı məkanlara girişdə COVID-19 pasportu


Bakı Zooloji Parkının icraçı direktoru Nəzakət İsayeva


Bakı Zooloji Parkında akvaterrariuma və restoranlara giriş qiymətləri


Bakı Zooloji Parkının ərazisi iki dəfə böyüdülüb


Bakı Zooloji Parkında 125 heyvan növü var


Bakı Zooloji Parkında Qırmızı kitaba düşən heyvan növləri


Bakı Zooloji Parkında nəsli kəsilməkdə olan heyvanların çoxaldılması


Bakı Zooloji Parkının IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva


Bakı Zooloji Parkına giriş qiymətləri - MÜƏYYƏNLƏŞDİ


Bakı Zooloji Parkına giriş qiymətləri - FED.az


Bakı Zooloji Parkına giriş qiymətləri - Qafqazinfo.az


Bakı Zooloji Parkına giriş qiymətləri - Qaynarinfo.az


Bakı Zooloji Parkına giriş qiymətləri - Baku.wc


Bakı Zooloji Parkına giriş qiymətləri - pulsuz, güzəştli və tam


Bakı Zooloji Parkına giriş qiymətləri - 3 yaşa qədər uşaqlar üçün pulsuz


Bakı Zooloji Parkına giriş qiymətləri - şagird və tələbələr üçün güzəştli


Bakı Zooloji Parkına giriş qiymətləri - şagird və tələbəlere endirim kartları verilir


Bakı Zooloji Parkına giriş qiymetleri - şehid ailëleri, qaziler, Vëtën müharibesi ëlillëri üçün pulsuz


Bakı Zooloji Parkına giriş qiymetleri - kassa hër gün sëhër saat 10:00-dan axsham saat 17:30-a kimi açiq olacaq


Bakı Zooloji Parkına giriş qiymetleri - online bilet almaq mümkündür


Bakı Zooloji Parkına giriş qiymetleri - grup ziyarëti üçün xüsusi endirimlër mövcuddur


Bakı Zooloji Parkına giriş qiymetleri - hër ayın birinci günü uchaqlar üçün pulsuzdur


Bakı Zooloji Parkına giriş qiymetleri - hër ayın son günü böyükler üçün yarimqiymëtdir


Bakı Zooloji Parkında heyvanlarla sëmimi söhbët etmëk mümkündür


Bakı Zooloji Parkında heyvanlarla foto çekilmek mümkündür


Bakı Zooloji Parkında heyvanlarla yemek yemek mümkündür


Bakı Zooloji Parkında heyvanlarla oyun oynamak mümkündür


Bakı Zooloji Parkında heyvanlarla dost olmaq mümkündür


Bakı Zooloji Parkında heyvanların adları, yaşları vë xüsusiyyëtlëri haqqında mëlumat ala bilërsiniz


Bakı Zooloji Parkında heyvanların tarihi, coğrafiyyası vë kültürü haqqında mëlumat ala bilërsiniz


Bakı Zooloji Parkında


Ziyarətçi növü


Giriş qiyməti (AZN)


Böyük şəxslər


6


Uşaqlar


3